Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Hiện là Phụ trách Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành Nội tiết, Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

- Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (2010 - nay)

- Phó Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (2012 - 2014)

- Phụ trách Đơn nguyên Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (2014 - 2017)

- Phụ trách Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (2017 - nay)

Quá trình đào tạo

- Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Hà Nội (1994 - 2000)

- Bác sĩ Chuyên khoa I Chuyên ngành Nội khoa, Đại học Y Hà Nội (2002 - 2003)

- Thạc sĩ Chuyên ngành Nội tiết, Đại học Y Hà Nội (2008 - 2010)

- Nghiên cứu sinh Chuyên ngành Nội tiết, Đại học Y Hà Nội (2015 - nay) Chứng chỉ trong nước hoặc nước ngoài

- Chứng chỉ về Đái tháo đường của Hội Nội tiết Châu Á - Thái Bình Dương - Thành viên các Hội khoa học, Tổ chức chuyên môn - Hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nội tiết Hà Nội

Khám và điều trị

Bác sĩ khám và điều trị chuyên sâu về các bệnh chuyển hóa, đái tháo đường.