0981 238 218

Tư vấn

Để chăm sóc bản thân tốt nhất khi bị tiểu đường, bạn nên biết 6 điều này

Tiểu đường là một bệnh lý mạn tính đòi hỏi có sự chăm sóc y tế và giáo dục người bệnh tự quản lý một cách thường xuyên, liên tục nhằm ngăn ngừa các biến chứng cấp tính và giảm nguy cơ về các biến chứn...

Kế hoạch chăm sóc chuẩn cho người tiểu đường trong ngày ốm bệnh

Có rất nhiều công việc cần thực hiện, những lưu ý cần ghi nhớ nếu bạn là người chăm sóc người bệnh tiểu đường trong ngày ốm. Nếu bạn làm tốt công việc của mình, không chỉ khiến cho bản thân người bệnh...