0981 238 218

Tư vấn

[Cần biết] Tránh gặp nguy hiểm khi chọn cách hạ đường huyết cấp tốc

Rất nhiều người tiểu đường khi mới được chẩn đoán tìm cách hạ đường huyết cấp tốc. Bởi quan niệm bệnh tiểu đường là do đường trong máu cao – vì vậy giảm đường huyết về ngưỡng bình thường bệnh sẽ khỏi....